Среда, 20.06.2018, 17:57
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Категории раздела
Наш опрос
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 50
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Файлы » Мої файли

ЕКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
[ Скачать с сервера (712.0 Kb) ] 06.02.2015, 19:12

ЛІТЕРАТУРА

(дисципліна «Економічна теорія»)

 1. Андрусь О.І. Економічна теорія: Практикум. Інтерактивні методи в модульному навчанні: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2008. – 480 с.
 2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 328 с.
 3. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму / За ред. Білорус О.Г. – К.: КНЕУ, 2003. – 360 с.
 4. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія / Підручник (Загальна економічна теорія. Спеціальна економічна теорія). – К.: Ніка-Центр Ельга, 2000. – 526 с.
 5. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – М.: Юрайт-Издат, 2001. – 399 с.
 6. Воробйов Є.М. Економічна теорія в питаннях та відповідях. – Харків: ТОВ «Р.И.Ф.», 2002. – 640 с.
 7. Воробьёв Є.М., Гриценко А.А., Ким М.Н. Экономическая теория: Учеб. пособие. – Харьков: «Фортуна-Пресс», 2000. – 411 с.
 8. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. – К.: Вища школа, 1995. – 365 с.
 9. Горожанкіна М.Є., Крихтін Є.І. Економічні теорії і школи. Події. Імена. Ідеї. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – 198 с.
 10. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 224 с.
 11. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики: Учеб. пособие. – К.: Вища шк. – Знання, 1998. – 478 с.
 12. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 188 с.
 13. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. Посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 325 с.
 14. Клішова Є.В., Дуднік Є.В, Семенов А.Г. Економічна теорія в питаннях та відповідях / За загальною редакцією Семенова А.Г. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 141 с.
 15. Конотоп Г.И., Дорошенко В.Ю. Политическая экономия: Учебное пособие. – Донецк: «КИТИС», 2002. – 350 с.
 16. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. – К.: Атіка, 2001. – 344 с.
 17. Макконнелл К.Р., Брю Л.С. Экономикс: принципы, проблемы и політика: В 2-х т.: Пер. с англ. – М.: Республіка, 1992. – Т. 1. – 399с.; Т. 2. – 400 с.
 18. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
 19. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 656 с.
 20. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. – 2-ге вид., випр. – К.: Вікар, 2005. – 386 с.
 21. Ніколенко С.С. Господарсько-політичний механізм сучасної ринкової економіки: монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с.
 22. Основы экономической теории. Политэкономия: Учебник / Под ред. Д.Д. Москвина. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 528 с.
 23. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За ред. А.Г. Зюнькіна. – К.: КНТ, Центр навчальної літератури, 2007. – 232 с.
 24. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. / Ю.В. Ніколенко, М.М. Діденко, А.В. Шегда та ін. – К.: Либідь, 1994. – 272 с.
 25. Перехідна економіка: Підручник / Геєць В.М., Панченко Є.Г., Лібанова Е.М. та ін.; За ред. Гейця В.М. – К.: Вища шк., 2003. – 591 с.
 26. Предборський В.А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології. – К.: Кондор, 2005. – 614 с.
 27. Экономическая теория: политэкономия: Учебник / Под ред. В.Д. Базилевича. – М.: Рыбари; К.: Знання, 2009. – 870 с.
 28. Экономическая теория: Учебник. – Изд.испр. и доп. / Под общ. ред. акад. Видяпина В.И., Добрынина А.И., Журавлевой Г.П., Тарасевича Л.С. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 672 с.
 29. Экономическая теория: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с.
 30. Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф. Політична економія: Підручник / За науковою ред. доктора економ. наук, проф. В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2008. – 487 с.
 31. Чухно А.А. Твори. В 3т. Становлення і розвиток ринкової економіки. Т1. – К.: Знання, 2006 – 592 с.
 32. Щетинін А.І. Політична економія: Підручник. – К.: Центр учб. літ-ри, 2011. – 480 с.
Категория: Мої файли | Добавил: vpaskal
Просмотров: 336 | Загрузок: 19 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: