Четверг, 17.01.2019, 08:27
Главная Регистрация RSS
Приветствую Вас, Гость
Категории раздела
Наш опрос
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 52
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Файлы » Мої файли

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
[ Скачать с сервера (4.82 Mb) ] 06.02.2015, 19:16

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.
 2. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: підручник / В.Я. Бобров. – К.: Вища школа, 2003. – 237 с.
 3. Верхоглядова Н.I. Економiка пiдприємства: навч. посiб. для студ. вузiв / Н.I.Верхоглядова, Д.М.Ядранський, Н.А.Iваннiкова. – К. : Професiонал, 2008. – 382 с.
 4. Гетьман О.О. Економічна діагностика: навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України, Український державний хіміко-технологічний ун-т, Дніпропетровський ун-т економіки та права. – К.: Центр навч. літ-ри, 2007. – 307 с.
 5. Городянська Л.В. Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку і аналізу: Монографія./ Л.В. Городянська. – К.: КНЕУ, 2008. – 224 с.
 6. Економіка підприємства: практикум. Навч. посіб. / О.В.Березін, Н.В.Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 254 с.
 7. Економіка підприємства: Навч. посібник / За заг. ред. П.В.Круша, В.І.Підвігіної, Б.М.Сердюка. – К.:Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780 с.
 8. Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі: навч.-метод. посіб. / Г.О.Швиданенко, І.М.Рєпіна, І.А.Іванов, О.А.Москаленко. – К.:КНЕУ, 2006. – 120 с.
 9. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Г.О.Швиданенко. –– К.:КНЕУ, 2009. – 814 с.
 10. Економіка підприємства: Підручник /За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид.3-тє, без змін – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.
 11. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і ситуацій: Нач. посіб. /С.Ф.Покропивний, Г.О.Швиданенко, О.С.Федонін та ін. – Вид.2-ге, перероб. та доп. – К.:КНЕУ, 2005. – 323 с.
 12. Економіка підприємництва: Навчальний посібник / В.С. Рижиков, В.А. Панков, В.В. Ровенська, Е.О. Підгора; За редакцією В.С. Рижикова. – К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 253 с.
 13. Економіка підприємства: Навч. посіб./ А.В.Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди. – 2-гн вид.,стер. – К.: Знання-Прес, 2002. – 335 с.
 14. Економіка підприємства: Підручник / За загальною ред.               С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003. – 608 с.
 15. Економічна діагностика: практикум: навч. посіб. / Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов, В.С. Рижиков, О.К. Добикіна та ін. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2007. – 185 с.
 16. Економічний аналіз: навчальний посібник за редакцією академіка НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 424 с.
 17. Загорна Т.О. Економічна діагностика: навч. посіб. / Т.О.Загорна; М-во освітиі науки України; Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2007. – 400 с.
 18. Ильенкова С.Д. Экономика и статистика фирм / С.Д. Ильенкова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 238 с.
 19. Козаченко Г.В. Управління інвестиціями на підприємстві /            Г.В. Козаченко та ін. – К.: Лібра, 2004. – 368 с.
 20. Костенко Т.Д. Економічна діагностика: практикум / Т.Д. Костенко, А.А. Герасимов. – К.: Центр учб. літ-ри, 2007. – 186 с.
 21. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 216 с.
 22. Лепа Н.Н. Методы и модели стратегического управления предприятием / Н.Н. Лепа // НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти. – Донецк: Юго-Восток Лтд, 2002. – 186 с.
 23. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.
 24. Савицька Т.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Т.В. Савицька. – Мінськ: Нове Видання, 2001. – 387 с.
 25. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 436 с.
 26. Федонін О.С., Рєпіна І.М. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 384 с.
 27. Филипова С.В., Захарченко В.И., Балан А.С. Экономика предприятия: Практикум. – Харьков: Одиссей. – 2004. – 288с.
 28. Чумаченко Н.Г. Теория управленческих решений / Н.Г. Чумаченко, Р.И. Заботина. – К.: Вища школа, 2006. – 248 с.
 29. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.: Каравела, 2004. – 568 с.
 30. Шлiйко А. В. Економiка пiдприємництва на ринку товарiв i послуг: навч. посiб. для студ. вузiв / А. В. Шлiйко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 375 с.
 31. Экономика предприятия: Учебник / Под общ. ред. С.Ф. Покропивного – К. КНЭУ, 2003. – 608 с.
 32. Экономика промышленного предприятия: Учеб. пособие. /Под ред. проф. Ф.И.Евдокимова, проф. Т.Б.Надтоки. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Донецк: Друк-Инфо, 2005. – 434 с.
Категория: Мої файли | Добавил: vpaskal
Просмотров: 890 | Загрузок: 26 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: